Rektörümüz birimlerin stratejik plan karnelerini açıkladı

Kurumsal gelişimde stratejik hedeflerin ve süreçlerin performans göstergelerinin tanımlanması ve sistematik olarak izlenmesi iç ve dış kalite güvence sisteminin en önemli bileşenlerinden birisidir. Bilindiği üzere Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerinin yürütülen süreçlerle başarıya ulaştığından emin olmak için performans göstergeleri belirlenmiş olup bu göstergeler KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi (SPBS) ile 7/24 izlenebilmektedir. Bütünsel bir yaklaşımla ele aldığımız kurumsal performans yönetim sistemimiz Üniversitemizin stratejik amaçlarına yönelik iyileştirmelere de destek olmaktadır. Öte yandan etkin bir kalite kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilmesi için etkin bir liderlik anlayışı içerisinde lider tarafından kalite süreçleri sahiplenilmelidir. 

Bu kapsamda stratejik amaçlarımıza yönelik akademik birimlerimizin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler ve Üniversitemiz politikalarına olan katkıları SPBS üzerinden değerlendirilmiş ve oluşturulan Birim Stratejik Plan Performans Karneleri (2022) Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI tarafından birim yöneticilerimiz ile paylaşılmıştır.