sanayi iş birliği çalışma grubu

SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sedat GÖRMÜŞ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa ASLAN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Bilgen AKMERMER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ŞEVİK Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Esat GÜMÜŞKAYA Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇAKIR Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hidayet ERDÖL Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Stratejik Plan ve Kaliteden  Sorumlu Rektör Danışmanı
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü  
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü  
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü