strateji geliştirme kurulu

 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle
Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
Tıklayınız.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI Rektör 
Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Cemil RAKICI Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V.
Prof. Dr. Tamer TAŞDEMİR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Hakan YILMAZ Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Atila DOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Cenap SANCAR Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan ACAR Of Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali TEMİZ Orman Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Muzaffer FEYZİOĞLU Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Haydar AKYAZI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Asim KADIOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Celal Kurtuluş BURUK Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Feride Sena SEZEN İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Mustafa ASLAN Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı
İsmail ÇOM Strateji Geliştirme Daire Başkanı