uluslararasılaşma çalışma grubu

ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Dış  İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Akif CİNEL

Personelden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cemil RAKICI

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim ALP

YÖS Koordinatörü

Prof. Dr. Ercan KÖSE

Dış İlişkiler Koordinatörü

Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kadir SEYHAN

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Savaşkan Cem BAHADIR 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Esra Elif NARTOK 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Stratejik Plandan Sorumlu Rektör Danışmanı