kalite politikası

Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışan bir anlayış içinde güvenilir ve tercih edilen bir meslek yüksekokulu olmayı,

Akademik ve idari personel ile öğrencilerde kalite bilincini tesis etmeyi,

Meslek Yüksekokulun içinde bulunduğu akademik, sanayii ve toplumsal işbirlikleri içinde olmayı,

Mesleki gerekliliklere uygun; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,

Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde bireyler yetiştirmek,

Kalite yönetim sistemi standartlarının şartlarına uyarak; kalite, eğitim ve hizmet süreçlerimizi sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,

Mevzuat çerçevesinde beklenti ve ihtiyaçları karşılayarak,

Memnuniyet sağlamaktır.