misyon ve vizyon

Türkiye nin en köklü üniversitelerinden biri olan Karadeniz teknik Üniversitesi, diğer alanlarda olduğu gibi beden eğitimi ve spor alanında da iddialı olmalıdır. İnsanın yaşam boyu eğitiminde beden eğitimi ve sporun çok önemli bir yeri ve önemi vardır. Beden eğitimi ve spor, hareket, oyun ve sportif zevk bakımından bütün insanlar arasında ortak, ayrı deyişle bütün insanlara özgüdür. Bu durum spor’u vatlığımızın doğasına dayanan bir temel gereksinme konumuna getirir. Öte yandan yaşamına kattığı değerlerle insanın daha yüksek yaşam sürmesi bakımından da spor insan için kaçınılmazcasına önemlidir. Böylesine işlevsel ve önemli olan spor ne yazık ki Temel İnsan Hakları arasında anılmaz. Çağımızın gereği sporun bir Temel İnsan Hakkı olarak kabul edilmesi zorunluluğu vardır. Çünkü spor insan için onsuz olunmaz bir gereksinmedir.

Sporun bütüncül bir çözüm için her bakımdan etkili ve yeterli olacağı söylenemez. Fakat her alanda yüksek düzeyde nitelikli çözümler yaratacak; sağlam ve evrensel değerlerden ödün vermeyen, yüksek erdem sahibi insanların yaratılmasında çok büyük işlevler üstlenebilir. Bu ihtiyacımız olan çözümlerden de önemlidir, çünkü bu içimizdeki insan’la ilgilidir. Yeter ki hiç değilse bir kez, sporun özüne uygun, hakkını vererek, sabırla, azimle çalışalım. Sonucu hep beraber görürüz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Öğreneceğimiz çok şey var. Yaşanacak çok uzun bir yolumuz, ulaşılacak ışıltılı, büyük amaçlarımız var. Üzerinde yaşadığımız dünya bizim eserimiz değil, fakat içinde yaşadığımız dünyayı biz yarattık. Öyleyse ona karşı sorumluyuz ve onun için iyi bir şeyler yapmak zorundayız.  Yeter ki içimizdeki sportmen ayağa kalksın; yeter ki içimizdeki insan kımıldasın.

İnsan için böylesine önemli olan spo,r genç insan için daha da önemli olduğuna göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi çok önemli bir bilim kurumunun desteğinde neler yapılmaz ki bu amaç uğruna…

İşte bu bakış açısıyla öncelikle Üniversite gençliğinin, devamında da bölge gençliğinin spor kültürünü artırmaya yönelik plan, program ve  projeler geliştirmektir.