tanıtım

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Beden Eğitimi Bölümü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda öngörülen üniversite birimlerinin teşkilatlandırılması, işleyişi, görev yetki ve sorumluluklarıyla, alt ve üst birimleriyle olan ilişkileri düzenleyen Üniversite Akademik Teşkilat Yönetmeliği ile belirlenen bir üniversite birimi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Yüksek öğrenim gençliğinin meslek hazırlığı yada bilimsel biçimlenme amacıyla, ağır akademik yük altında bulundurulmasının çeşitli sakıncaları olduğu saptanmıştır. Psikolojik ve psiko-sosyolojik problemler, sosyal uyumsuzluk, bıkkınlık ve çeşitli davranış bozuklukları genellikle üst zeka düzeyinde gençliğin toplandığı ağır akademik yük ile çalışan üniversitelerde görülmektedir. Oysa, toplum hayatında Beden Eğitimi (Oyun-Spor-Dans) sağlıklı yaşantının, fiziksel zindeliğin ve moral gücünün üstün düzeyde tutulmasının önemli bir eğitim yaklaşımı ve uygulamasıdır. Üniversite çağı gençliğinin fizik ve moral güçlerini arttırarak, aynı heves ve yetenekleri gösteren diğer öğrencilerle kültürel bir topluluk içerisinde sosyal bir kaynaşma olanağının verilmesi (recraete yolu ile) bir bakıma seçmeli kredili ders imkanlarının sağlanması; daha güçlü kaynaşmış elit üniversite yaşamının ve Yüksek Öğrenim Kurulunun kararırın bir gereğidir. Bu amaca yönelik, öğrencilerimizin geçmişteki öğretim dönemlerinde yeterli düzeyde yetiştiremedikleri fiziksel güç ve sportif becerilerini geliştirmek için 1.ve 2. yarıyılda ( Güz ve Bahar ) seçmeli kredili dersler bölümümüz tarafından programlanıp yürütülmektedir. BEB kodlu seçmeli dersler haftada 2 saat uygulamalı olup, 2 kredilik derslerdir.

Bölüm olarak hedefimiz; sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden, geleceğin teknik ve idari kadrolarını dolduracak gençlerimizin yetişmeleri süresince, onların sportif ve sosyal etkinliklere katılımcı, fizik ve moral yönünden destekleyici, sosyal problemler karşısında zinde ve güçlü elit lider üniversitesini yaratmaktır.