araştırma politika belgesi

ARAŞTIRMA POLİTİKAMIZ

Merkez olarak Üniversitemizin Araştırma Politikası ile uyumlu olacak şekilde araştırmageliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin olabilecek, süreç odaklı hizmeti önemseyen, paydaşların memnuniyetini ve kaynakların etkin kullanılmasını öncelik olarak kabul eden bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz.

Bu çerçevede Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Araştırma Politikası;

  • Yenilikçi bilgi, ürün ve teknoloji üretimi için nitelikli insan kaynağı oluşturmak,
  • Kentin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak,
  • Üniversite-kamu-sanayi ve Üniversite-STK iş birliklerinin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için çalışmalar yürütmek,
  • Araştırma altyapısını güçlendirmek ve dış paydaşlarla ortak kullanımı geliştirmek,
  • Bilginin topluma yaygınlaştırılması için çaba göstermek,
  • Yenilikçi ve güncel araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetlerin çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmek,
  • Etik değerleri gözeten çok disiplinli çalışmaların yapılmasını desteklemek,
  • Kurum dışı araştırma fonlarını artırmaktır.

 

Belgeyi indirmek için tıklayınız.