tarihçe

KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi (Heyelan Uyg-Ar), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 06.11.1989 gün ve EÖ/07-04-004/9121 sayılı yazısıyla 17.11.1989 tarihli üniversite senato toplantısı kararıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kurucu müdür olarak Jeoloji Mühendisliği bölümü emekli öğretim üyelerinden merhum Prof. Dr. Fikret TARHAN seçilmiş ve emekli olduğu 1998 yılına kadar müdürlük görevini yürütmüştür. 1998-2018 yılları arasında müdürlük görevi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri BULUT tarafından yürütülmüş, 2019-2022 tarihleri arasında ise Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut AKGÜN merkez müdürü olarak görev almıştır. 2 Eylül 2022 tarihi itibariyle Merkez Müdürlüğüne Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY getirilmiştir.