İSGB personeli

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr.
Tarık Aslan

 

  tarikaslan@ktu.edu.tr

  0(462) 3772428

Koordinatör Yardımcıları

Öğr. Gör.
Ufuk Doğru

 

  udogru@ktu.edu.tr

  0(462) 3777556

Öğr. Gör.
Gülten Kurt

 

  gulten.kurt@ktu.edu.tr

  0(462) 3772226

Birim Personelleri

Öğr. Gör.
Yüksel Ay

 

  ayyuksel@ktu.edu.tr

  0(462) 3777114

Öğr. Gör.
Hüseyin Güzelcik

 

  hguzelcik@ktu.edu.tr

  0(462) 3778580

Sürekli İşçi
Seçil Şener

 

  secilsener@ktu.edu.tr

 

Sekreterya

Tekniker
Çiğdem Ergül

 

  cigdemergul@ktu.edu.tr

  0(462) 3772242

Eğitmen

Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler 

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları 

İş Yeri Temizliği ve Düzeni

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar 

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

İş Kazalarının Sebepleri ve Krounma Prensipleri İle İle Tekniklerinin Uygulanması

 

Eğitmen