vizyon-misyon

KTÜ REKTÖRLÜĞÜ İSG VİZYONU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya katkı sunabilmek için, yönetim sistemleri oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

 

KTÜ REKTÖRLÜĞÜ İSG MİSYONU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bilgi, teknoloji ve kültür üreten akademik bir kamu kuruluşu olarak, akademisyeni, idari personeli, öğrencisi ile tüm paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak,  konu hakkında kültürel normlara ve kurallara uygun öncü bir üniversite  olmayı kendisine misyon olarak yüklemiştir.