kariyer kapısı

Değerli Öğrencilerimiz,

Staj, eğitim hayatı boyunca edinilen teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanını sağlayan, iş hayatına ilk adımın atıldığı hazırlık dönemi olmakla birlikte, staj dönemi; kariyer yapmak için seçilen sektörü tanıma olanağı vermektedir.

Staj yapılacak kurumu araştırarak kurum hakkında önbilgi sahibi olmak; kuruma kolay uyum sağlanması ve staj döneminin verimli geçmesi açısından önem teşkil eder. Verimli geçen bir staj dönemi ile iş hayatının ilk kapısının da açılabileceği unutulmamalıdır. Çünkü kurum içinde başarılı olan stajyerlerin staj dönemi sonrası kurumda kalma veya kurum tarafından farklı bir kuruma referans edilme yolu ile iş sahibi olma imkanları olabilmektedir.

Siz değerli öğrencilerin staj yapacağınız yerleri bulmada çektiğiniz zorluklar ile bölgesel farklılıkların sağladığı dezavantajları da ortadan kaldırabilecek ve stajın yanında farklı olanakları da sunan kariyer kapısı hizmetinize sunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan bu Kariyer Kapısı, istihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması, iş ilanlarının kamuoyu ile etkin, şeffaf ve güvenilir bir şekilde paylaşılması için e-Devlet entegrasyonu ile geliştirilen dijital kariyer platformudur.

Kariyer Kapısı platformu çatısı altında 2020 yılından itibaren Ulusal Staj Programı adı ile bir proje hayata geçirilmiştir.

Ulusal Staj Programı

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Ulusal Staj Programı’nın kapsamı 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere, bu öğrencileri de dâhil edecek şekilde genişletilmiştir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından iki kez üye ülkelere örnek uygulama olarak gösterilen Program, profesyonel hayatının başındaki pek çok gence henüz öğrenci iken iş hayatını deneyimleme ve kariyer yolculuğuna yön verme şansı tanımıştır.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

1- Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (lisans 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 4. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmama şartları aranmaktadır)

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri (ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmamış bulunma şartı aranmaktadır)

2- Yurt içinde öğrenimine devam eden yüksek lisans öğrencileri (not ortalaması 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerde dengi) ile yurt dışında yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler

3- Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının” 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri

NASIL BAŞVURURSUN ?

1- Giriş Yap

 • T.C. kimlik numaran ve e-Devlet şifrenle sisteme giriş yap.

2- e-Devlet Aşamasını Tamamla

• e-Devlet üzerinden alınan bilgileri onayla

3- Başvuru Formunu Doldur

• Yükseköğretim öğrencisiysen "Başvuru Formunu" doldur. (OSB'lerdeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrencileri için başvuru e-Devlet aşamasında sonlanmaktadır.)

4- Fırsatları Yakala

• Staj ilanlarından yararlanmak için platformu düzenli olarak takip et!

Değerli öğrencilerimiz, 

Staj Seferbirliği Uygulama Yönergesi'nin 5. maddesinin 1. bendinde de belirtildiği üzere; program kapsamında staj yapacak öğrencilerin staja başlayacakları tarihte yükseköğretim öğrencisi olması (mezun olmaması) gerekmektedir. Aksi taktirde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası üniversitemiz tarafından karşılanmayacaktır.