Salon İsimleri Hakkında

Hasan SAKA (1885-1960) İktisatçı, araştırmacı yazar, siyaset ve devlet adamıdır. Tam adı Hasan Hüsnü SAKA’dır. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Trabzon Mebusu (1920), TBMM de Trabzon Milletvekili(1921-1954), Maliye Bakanı(1921), Ekonomi Bakanı (1922), Lozan Delegesi (1923), Ticaret Bakanı (1924), Maliye Bakanı (1925), TBMM Başkan Vekili (1926-1930), Profesör (1928), Dışişleri Bakanı (1944), Başbakan (1947-1949) görevlerinde bulunmuştur. Ekonomi konusunda iki kitabı vardır.

 

 

 


Mustafa Reşit TARAKÇIOĞLU (1892-1969), Türk siyasetçi. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Çeşitli okullarda öğretmenlik, müdürlük, il milli eğitim müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı müşavirliği, Trabzon Milletvekilliği(1946-1960), TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı (1950-1958) yapmıştır.

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit TARAKÇIOĞLU ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski dördüncü, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir.

 

 

 


Osman Turan (1914-1978), Türk tarih profesörü, akademisyen ve siyasetçi. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun, 1944 'te doçent, 1951 'de profesör oldu. 1954-1960 yılları arasında Trabzon milletvekilliği, 1964' yılında Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve 1965-1969 yıllarında tekrar Trabzon milletvekili oldu. Akademisyen olarak, Selçuklu İmparatorluğu hakkında ayrıntılı incelemeler ve araştırmalar yapmış ve bu konuda çok sayıda basılı kitap ve bilimsel çalışmaları vardır.

Evli olan Osman Turan’ın çocuğu yoktur. Kardeşleri Nokta, Mehmet Nazım ve Hediye Turan’dır. Hasan Turan, Fuat Turan ve Nihat Turan Osman Turan’ın yeğenleri olup Mehmet Nazım Turan’ın çocuklarıdır. Fahri Kuran ise Osman Turan’ın amcasının oğludur.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin ikinci kültür ve kongre merkezine, Turan ailesinin binanın yapımında destekleri nedeniyle binaya Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi adı verilmiştir. Bu binada yer alan 590 kişilik ana salona Hasan Turan, 190 kişilik salona Fahri Kuran, 250 kişilik sergi, kokteyl ve çok amaçlı salona Fuat Turan, 90 kişilik iki adet salona da Nihat Turan I ve Nihat Turan II isimleri verilmiştir.

 


Temel Şükrü DOĞRU (1926-1964) Müzisyen. Çeşitli bankalarda memuriyet yaptıktan sonra, müzikle uğraşında 1955 yılında Trabzon Musiki Cemiyetinin genel sekreterliğini üstlendi; 1956, 1957 yıllarında Trabzon’da ilk kez bir ses yarışması düzenledi. Trabzon’un musiki tarihinin özellikle son elli yıllık dönemi ile ilgili bilgileri derlemiştir.

Üniversite Senatosunun 26.11.2007 tarih ve 216/8-A sayılı kararı ile Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde bir seminer salonuna ismi verilmiştir.

 


Ahmet Selim TEYMUR (1923 - 1985) Hukukçu, araştırmacı yazar. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi, çeşitli yerlerde hâkimlik yaptı, 1977 de emekli oldu. Basında köşe yazarlığı, musiki alanında çalışmalar ve araştırmaları sonucu üç ciltlik “Türk Musikisi” isimli eserini yayınladı.

Üniversite Senatosunun 26.11.2007 tarih ve 216/8-A sayılı kararı ile Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde bir seminer salonuna ismi verilmiştir.

 

 

 

 


Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911- 1975) Türk ressam, yazar ve şairdir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, resim alanında akademisyendir. Geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında batı tekniği kullandı, yazmacılık, seramik, gravür, heykel gibi sanatsal alanlarda çalıştı. Şiirlerinde halk kaynağından beslendi; masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak eserler oluşturdu.

Üniversite Senatosunun 26.11.2007 tarih ve 216/8-A sayılı kararı ile Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde bir seminer salonuna ismi verilmiştir.