Salon Ücretleri

Kültür ve Kongre Merkezleri Ücretlendirmeleri

Akademik birimler ve öğrenci kulüpleri, yapacak oldukları kurumsal faaliyetlerde tahsisini istedikleri salonlar için kira bedeli ödemezler. Ancak planlanan faaliyet kapsamında (bilet satılması, yeterli düzeyde kayıt ücreti alınması ve uygun sponsor desteği bulunması gibi) gelir getirici uygulamalar yapılması durumunda ise salonlar için ücret ödenir.

Özel ya da tüzel kişiliğe sahip girişimcilere veya kuruluşlara salonların verilmesi, salon kiralarının ve varsa diğer giderlerin ödenmesi durumunda gerçekleşir. Mekânların kiralama ücretleri, her yıl için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Mekân kiralama ücretleri, T.C. Ziraat Bankası Üniversite Şubesinde mevcut olan banka hesabına, etkinlik tarihinden en geç onbeş gün öncesine kadar ödenir.

Yasal tanımlı mesai dışında yapılacak veya mesai dışına sarkacak etkinliklerde, idari koordinatör, teknisyen, temizlik ve benzeri elemanlar için, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ücreti ödenir. Bu madde kapsamındaki ücretler, varsa gider makbuzu ya da düzenlenecek bir tutanak karşılığı, etkinlik tarihinden onbeş gün öncesine kadar ilgili birimine ödenir.

Konser ve tiyatro benzeri etkinliklerde, etkinlik saati öncesinde prova talep edilmesi durumunda, bu istek ücretsiz karşılanır. Etkinlik gününden farklı bir günde talep edilecek provalarda ise normal kiralama ücretleri ödenir.

Üniversitemiz kültür ve kongre merkezi mekânlarında uygulanan salon kiralama ücretleri ve mesai dışına sarkacak etkinliklerde personel ücretleri için kültür ve kongre idari biriminden bilgi alınmalıdır. [Telefon: (0462) 3774025]

Özel ya da tüzel kişiliğe sahip girişimci veya kuruluşlar tarafından üniversite mekânlarında düzenlenen etkinliklerde, açılış kokteyli, yiyecek - içecek, araç tahsisi, fotoğraf - video çekimi gibi hizmetlerden yararlanılmak istenilmesi durumunda, bu hizmetin sağlanması için Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi ile irtibat kurularak, düşünülen hizmetlerin ücretleri öğrenilmeli ve ödemeleri yapılmalıdır.

Düzenlenen etkinliklerde dışarıdan yiyecek - içecek hizmetleri alınması durumunda, tüm sorumluluk etkinliği düzenleyen özel ya da tüzel kişiliğe sahip girişimci veya kuruluşlara olup, KTÜ personelinden destek veya yardım sağlanamaz. Kullanılan mekânlar için ayrıca ücret de talep edilir.