kuruluş

Karadeniz Teknik Üniversitesi senetosunda 319-3 karar ile uygun görülüp Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylan Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi (MANYETAM) 31570 sayılı 16 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren merkez faaliyetlerine başlamıştır.