ar-ge, tasarim ve yenilik projeleri değerlendirme komisyonu

2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrası ile Döner Sermaye Yönetmeliğinin Çerçevesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri'ni Fakültemiz bünyesinde değerlendirecek alt komisyon Fakülte Yönetim Kurulu'nun 14.06.2017 tarih ve 541 Sayılı toplantısında karar alınarak kurulmuştur.

Komisyon öğretim elemanlarının başvurularını 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin özellikle Madde 5 ve Madde 6'sını dikkate alarak değerlendirecek ve Fakülte Yönetim Kurulunca projenin Ar-Ge niteliği taşıdığına dair karara bağlaması için bilgi sunacaktır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılacak Olan Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri/Faaliyetleri ile ilgili Fakülte Yönerim Kurulu'na bilgi ve belge desteği sağlamak amacıyla kurulan alt komisyon şu şekildedir:

Ar-Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ayhan KESİMAL

Başkan (Maden Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Şevket ATEŞ

Üye (İnşaat Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hakan ERSOY 

Üye (Jeoloji Müh. Bölümü)

Prof. Dr. Hasan GEDİKLİ

Üye (Makine Müh. Bölümü)

Doç. Dr. Murat ÖZKAPTAN

Üye (Jeofizik Müh. Bölümü)

Doç. Dr. Önder AYDEMİR

Üye (Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü)

Ar-Ge Projelerinde Başvuru ve Devam Eden Süreç:

1. Dilekçe: Projeyi yürütücek olan Öğretim Elemanı tarafından doldurulmuş olan Başvuru Formu ve öğretim elemanı ile sanayi yetkilisi arasında belirlenmiş bir ücretin yer aldığı sözleşmeyi ekleyerek bağlı olduğu birime (Fakülte Dekanlığı) dilekçe ile başvuracaktır.

2. Başvuruyu alan birim (Dekanlık) öncelikle dilekçe ekinde form ve sözleşme örneğinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra başvuruda belirtilen projenşn 2547 Sayılı Yasanın 58/k bendine ve 5746 Sayılı AR-GE Yasasına (5. Maddesi) göre Ar-Ge olup olmadığını değerlendirerek (ayrı bir komisyon kurularak) karara bağlayacaktır.

Değerlendirme esnasında;
- Sözleşmedeki karşı tarafın bir sanayici olması
- Ücretin belirtildiği bir sözleşme olması
- Yeni bir ürün ortaya çıkarılması veya mevcut bir ürünün geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik proje olduğu kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı incelenecektir.

Fakülte Yönetim Kurulunca Ar-Ge olduğu karara bağlanan projeler Üniversite Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kontrol ettikten sonra ÜYK'ya sunulacaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Ar-Ge ile ilgili başvuru hakkında, ayrı bir sayfada, aranan tüm unsurların bulunduğunu madde madde kontrol ederek, varsa itiraz ve çekincelere de yer verilerek tüm üyeler tarafından imzalanmasıyla Yönetim Kurulu Kararı oluşturulacaktır.

3. Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı esnasında gündeme gelen Ar-Ge projesini, ilgili Fakültenin Dekanı savunacaktır. Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen birimin sorumlusu ise Ar-Ge projesini savunmak üzere çağrılacaktır.

4. ÜYK'da Ar-Ge olduğu kabul edilen projeler İşletme Müdürlüğünce işleme alınarak gereği yapılacaktır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesinin (k) fıkrasına göre değerlendirilmesini isteyen öğretim elemanlarının hazırlayacakları dosya için gerekli belgeler:

Dosya için:

1. Öğretim Elemanı başvuru dilekçe örneği

2. Başvuru Formu

3. Değerlendirme Formu

 

Bilgi için:

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü üst yazısı

2547 Sayılı YÖK Kanunu 58. Maddesi (k) bendi

Yönetmeliğin 5. ve 6. Maddeleri

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü önceki yazısı