duyurular

18

Eylül

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) XXII. TUJK Sempozyumu 2023

Mühendislik Fakültesi

Doğanın olağan davranışlarından kaynaklanan deprem, heyelan, çığ, fırtına, hortum, kasırga, yanardağ patlaması, yangın, tsunami, sel ve su taşkınları gibi doğal afetler ile insanın doğayla olan etkileşiminin aşırılaşması sonucunda oluşan orman yangınları, salgın hastalıklar, teknolojik kazalar, su kirliliği, kazalar, mühendislik projelerinin etkileri nedeniyle oluşan insan kaynaklı afetler can, mal, ekonomik, çevresel ve sosyal kayıplar doğurmakta, normal hayatı ve insan faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda henüz afetleri önceden kestirmenin mümkün olamadığı çağımızda, afetlerden doğan kayıpları en aza indirme sorumluluğu ve çabası biz Jeodezicilere de düşmektedir. Afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve alınacak önlemlerle kayıplar en aza indirilebilir. Özellikle doğal afetlerin izlenmesinde jeodezi bilim dalı yanı sıra jeoloji, jeofizik ve zemin mekaniği gibi komşu disiplinler de çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Sempozyumda TUJK çalışma grubu oturumları yanı sıra komşu disiplinlerin de katılacağı "Afetler ve Afet Yönetiminde Jeodezinin Katkıları" konusuyla ilgili bir panel ve özel oturum düzenlenecektir. Ayrıca Sempozyumda davet edilen uluslararası katılımcılar tarafından da çevrimiçi sunumlar yapılacaktır. Jeodezi biliminin ilgi alanına giren disiplin içi ve/veya disiplinler arası güncel tüm çalışmalar, sözlü veya poster bildiri olarak sunulmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Sempozyuma tüm TUJK üyelerimizin, araştırmacılarımızın, kamu ve özel sektör temsilcilerimizin, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin değerli katkı ve katılımlarını bekliyoruz. 

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 22. Sempozyumu Detaylı bilgi için tıklayınız