pedagojik formasyon

Duyurular

Pedagojik Formasyon Sınavlarının süresi güncellenmiştir. Buna göre sınav saatleri 10.00-12.00 arasında olacaktır. Öğrencilerimiz en az 1, en fazla 3 sınava girecek olup her bir sınavın süresi 40 dk. olacak şekilde belirlenmiştir. (01.04.2024)

Fakülte/Bölüm - Öğrenci Sayısı Dağılımı Tablosu (19.03.2024)

Yükseköğretim Kurulunun görüş yazıları doğrultusunda Pedagojik formasyon derslerinin yürütülmesi ile ilgili güncelleme yapılmıştır.(14.02.2024)

2023-2024 Bahar Dönemi Öğrenci Öğretmenlik Uygulaması Dersi Staj Yeri Listesi güncellenmiştir. (13.02.2024)

023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı "Haftalık Ders Programı", "Sınav Programı" ve "Öğretmenlik Uygulama Dersi Uygulama Takvimi" güncellenmiştir.(12.02.2024)

Öğrencilerimiz için 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması dersi 19.02.2024 tarihinde başlayacaktır (09.02.2024)

2023-2024 dönemi Güz Yarıyılı Pedagojik Formasyon ?Mezuniyet Sınavı? 16.02.2024 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacaktır.(17.01.2024)

Sayın Akademik Koordinatörlerimizin Dikkatine!Akademik koordinatörlüğünü yaptığınız Öğretmenlik uygulamasına katılan uygulama öğrencileri değerlendirme işlemlerini https://uod.meb.gov.tr/ adresinden 17/01/2024 tarihi 23:59:00 saatine kadar tamamlanmanız gerekmektedir. (15.01.2024)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitiminin Yürütülmesine Dair Usul Ve Esasları güncellenmiştir (03.01.2024).

2023-2024 Dönemi Güz Yarıyılı Üniversite Pedagojik Formasyon Dersleri Sınav Teslim ve Dağıtım Tarihleri (14.12.2023)

Öğretmenlik Staj Dosyası ödev 6 ve 7 eklenmiştir.Öğrencilerimizin staj yaptıkları okullarda ders anlatımını gerçekleştirdikten sonra formları doldurması gerekmektedir.(04.12.2023)

Önemli !!! Öğretmenlik uygulaması dersi haftalık ödevleri ve devam çizelgeleri haftalık olarak,   Akademik Koordinatöre teslim edilmelidir. (Şu ana kadar ödev teslimi yapmayan öğrencilerimizin bu hafta ödev teslimi yapması gerekmektedir.) (06.11.2023)

 

 

Sıkça Sorulanlar

Pedagojik formasyon, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmen olabilmesini sağlayan bir belgedir.

Pedagojik formasyon eğitimi almak isteğe bağlı olup pedagojik formasyon eğitimi almak isteyen öğrenciler, başvurularını Üniversitenin akademik takviminde ders yazılımları için tanımlanan tarihlerde BYS üzerinden yaparlar.

Başvurular, Pedagojik formasyon eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak BYS de o yarıyıl için tanımlanan dersler için yapılır ve öğrencilerin herhangi bir ders ekle/sil işlemi yapmasına gerek yoktur. Öğrenciler bu kapsamda alacağı formasyon derslerini ders yazılım haftası bittikten sonra öğrenci sistemi üzerinden görebilir.

Üniversitemiz 2., 3. ve 4. sınıflar ile mezun durumda olup 2022-2023 yılının bahar yarıyılında formasyon ders kaydını yaptıran öğrenciler için dersler seçmeli ve ücretsizdir.

DERS ADI T U L Kredi AKTS
Eğitime Giriş 3 0 0 3 4
Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 4
Sınıf Yönetimi 2 0 0 2 3
Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 0 3 4
Rehberlik ve Özel Eğitim 3 0 0 3 4
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3 4
Eğitim Psikolojisi 3 0 0 3 4
Öğretim Teknolojileri 2 0 0 2 3
Öğretmenlik Uygulaması 1 8 0 5 10

Pedagojik formasyon derslerinin yürütülmesinde, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri, formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim öğrencilerine üçüncü yarıyıldan itibaren seçmeli ders olarak verilir.

Pedagojik formasyon eğitimi derslerinden; 'Özel Öğretim Yöntemleri' yüz yüze ya da online olarak, 'Öğretmenlik Uygulaması' dersleri yüz yüze yapılır. Diğer dersler ise Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile uzaktan eğitim sistemiyle de eders.ktu.edu.tr  yapılabilir.

* Derslere devam zorunluluğu vardır.

Pedagojik formasyon kapsamındaki derslerin tüm sınavları yüz yüze yapılır. Sınavların tarih, saat ve yerleri Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenir. Sınavlar hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu günlerinde de yapılabilir.

Pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerin ders transkriptinde bu dersler; 'Pedagojik Formasyon Dersi' olarak gösterilir, yarıyıl not ortalaması ve genel akademik not ortalamaları hesabında dikkate alınmazlar, ancak bu derslerden final/bütünleme sınavları sonunda başarılı olunan dersler mezuniyet diploma başarı notu hesabına dahil edilirler. Başarısız olunan dersler mezuniyet transkriptinde gösterilmez, mezuniyet ortalamasına dahil edilmez.

Diplomaların arkasına 'Pedagojik Formasyon Eğitimini Tamamlamıştır.' ifadesi yazılacaktır.

Pedagojik Formasyon eğitimi derslerini almak öğrencilerin talebine bağlıdır.

Söz konusu dersleri seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladığına dair ifade yer almayacak öğrencinin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.

Evet alabilir.

Mezuniyet 240 AKTS veya üzerinde olabilecektir. Ancak, toplam AKTS 300'ün altında olmalıdır.

2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında pedagojik formasyon derslerini seçmeli olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemlerini tamamlayarak diplomasını almak isteyenlere diplomaları verilir. Bu öğrencilerden eksik pedagojik formasyon dersleri almak isteyenlere 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar süre verilir.

Bu öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini 2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış ve lisans programından mezun olmuş ise 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında eksik kalan pedagojik derslerine mevzuatta tanımlanan öğrenim ücretini ve katkı payını ödeyerek devam edebilirler veya Pedagojik Formasyon Sertifikası eğitimi veren bir başka yükseköğretim kurumundan eksik kalan derslerini tamamlayabilirler.

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dördüncü sınıf öğrencileri pedagojik formasyon derslerine yazılabilirler. Bu öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren ikinci ve üçüncü sınıfta olan öğrenciler 3. maddede yer alan tüm dersleri, eğitim öğretim süreleri içerisinde Pedagojik Formasyon Birimi tarafından belirlenen programına göre tamamlarlar.

2. sınıflar; tablodaki güz ve bahar yarıyılı derslerini,

3. sınıflar; tablodaki 2. ve 3. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini,

4. sınıflar; tablodaki 2., 3. ve 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı derslerini alacaklardır.

A. GÜZ BAHAR
4. Sınıf 3. Sınıf 2. Sınıf Eğitime Giriş Eğitim Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
  Öğretim Teknolojileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik ve Özel Eğitim
    Sınıf Yönetimi Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri

Mezun öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Üniversitemiz tarafından verilmemekte olup bu sertifika programına ikamet ettiğiniz ilde Eğitim Fakültesi bulunan bir üniversitenin başvuru koşullarını sağlamanız durumunda katılabilirsiniz.

Söz konusu sertifika programında teorik derslerden muafiyet üniversitelerin ilgili kurullarınca değerlendirilebilecek, ancak Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet sağlanmayacaktır.

Pedagojik Formasyon Haftalık Ders Programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Üniversite Pedagojik Formasyon Dersleri Görevlendirmeleri ile

Online Yapılacak Derslerin Haftalık Programı

 

Dersin Kodu Adı

Yürütücüsü

Ders

Gün ve Saati

FRMS0010

Rehberlik ve Özel Eğitim (3+0+0)

Prof. Dr.

Hatice ODACI

Perşembe

17.00 - 18.15

FRMS0012

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3+0+0)

Öğr. Gör. Dr. Fulya ÖZ TUNCAY

Salı

19.00 - 20.15

FRMS0014

Eğitim Psikolojisi (3+0+0)

Prof. Dr.

Hatice ODACI

Çarşamba

17.00 - 18.15

 

* Derslere devam zorunluluğu vardır.

Pedagojik Formasyon Sınav Tarihleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Üniversite Pedagojik Formasyon Dersleri Sınav Bilgileri

Dersin Kodu Adı

Ara Sınav Tarihi, Saati

Özür Sınavı

Tarihi, Saati

Final Sınavı

Tarihi, Saati

Bütünleme Tarihi, Saati

FRMS0010

Rehberlik ve Özel Eğitim

19.04.2024

10.00-12.00

31.05.2024

 10.00-12.00

07.06.2024

 10.00-12.00

01.07.2024

 10.00-12.00

FRMS0012

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

19.04.2024

10.00-12.00

31.05.2024

 10.00-12.00

07.06.2024

 10.00-12.00

01.07.2024

 10.00-12.00

FRMS0014

Eğitim Psikolojisi

19.04.2024

10.00-12.00

31.05.2024

 10.00-12.00

07.06.2024

 10.00-12.00

01.07.2024

 10.00-12.00

NOTLAR:

1) Derslerin tüm sınavları yüz yüze, kitapçık formatında, tüm dersler için tek oturumda tüm akademik birimlerde aynı anda, aynı sorularla yukarıda belirlenen gün ve saatte öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlerde yapılır. FRMS kodlu derslerde öğrencisi bulunan bölümler, bu derslerin sınavlarını kendileri koordine ederler. Sınavların kurallara göre uygulanması, sınav mekânı planlama ve yeteri kadar gözetmen görevlendirmesi Bölüm Başkanlıklarının sorumluluğundadır.

2) Dersi veren Öğretim Elemanı sorularını hazırlar ve sınavdan en az 20 (yirmi) gün önce (belirlenen takvime uygun olarak) kapalı zarf içerisinde KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezine (UZEM) imzalı olarak teslim eder. Dersin yürütüldüğü ilgili akademik birimlerin sınav sorumluları, sınav evraklarını KTÜ Uzaktan Eğitim Merkezinden (UZEM) imza karşılığı alır ve sınavı uyguladıktan sonraki ilk iş gününde sınav evraklarını evrakları aldığı noktaya imza karşılığı teslim eder.

Öğretmenlik Uygulaması Dersi

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Öğretmenlik Uygulaması dersi    16-20 Ekim 2023 haftası başlayacak ve 12 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.  MEB çalışma takvimine göre 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde okullarda bir haftalık ara tatil olduğundan bu hafta uygulama yapılmayacaktır.
 2. Öğretmenlik Uygulaması dersi Güz döneminde 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (sekiz) ders saati uygulanacak şekilde yürütülecektir.
 3. Uygulama öğrencileri 12 hafta sonunda toplamda 96 saat uygulama okullarında bulunacaklardır.
  Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir ve devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersten başarısız olur.
 4. Uygulama öğrencisi her bir dönemde, uygulama öğretmeninin gözetiminde ve en az 8 (sekiz) farklı haftada olmak üzere ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 10 (on), 3 (üç) ve üzeri olanlarda ise 20 (yirmi) ders saatinden az olmayacak şekilde fiilen ders anlatacaktır.
 5. Bu süreçte uygulama öğrencilerinin karşılaşacağı problemlerin çözümünde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeni, okul uygulama koordinatörü, uygulama öğretim elemanı ve birim koordinatörü birlikte hareket etmelidir.
 6. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Eylül 2021 - 2767-Ek Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca:
  a. Uygulama eğitim kurumu koordinatörü (Madde 4/k): Eğitim kurumundaki öğretmenlik uygulamasının belirlenen esaslara göre yürütülmesi için uygulama eğitim kurumu ile ilgili kurumlar ve kişiler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlayan; eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısını,
  b. Uygulama öğrencisi (Madde 4/l): Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrenciler ile öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul haricindeki öğretmenlik alanlarına kaynaklık eden fakülte/programlardan mezun olup ? Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciyi,
  c. Uygulama öğretmeni (Madde 4/n): Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip, uygulama eğitim kurumunda yöneticiler dışında fiilen derse giren sınıf, alan ve rehberlik öğretmenleri arasından seçilen, en fazla 6 (altı) uygulama öğrencisine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretmenlik uygulaması/rehberlik uygulaması kapsamında rehberlik edecek öğretmeni,
  d. Uygulama öğretim elemanı (Madde 4/o): En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren, Yönergenin ilgili maddelerine göre yürüten ? öğretim elemanlarını,
  ifade eder.
   
 7. Öğretmen adayları öğretmenlik mesleğinin hazırlık aşaması olan Öğretmenlik Uygulaması sürecinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen kişisel sorumluluk, iş birliği ve mecburiyetlere dikkat etmelidir. Öğretmen adayları okuldaki öğrencilerin uymak zorunda oldukları kuralları öğrenir, öğrencilerin bu kurallara uymalarını sağlamada okul personeline yardımcı olur. Öğretmen adayları tutum ve davranışları ile öğrencilere iyi bir rol model olmalıdır.

Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge

2023-2024 Bahar Dönemi Öğrenci Öğretmenlik Uygulaması Dersi Staj Yeri Listesi (13.02.2024Güncellenmiştir!)

Uygulama Okulu Bilgileri

Öğretmenlik Uygulama Dersi Uygulama Takvimi (12.02.2024 Güncellenmiştir.)

Akademik Koordinatör MEB Değerlendirme Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi ile İlgili Yök Yazısı ve Ders İçerikleri 

 

Sayılarla Pedagojik Formasyon