sınav programı

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
2023-2024 Dönemi Bahar Yarıyılı
Üniversite Seçmeli Ders Sınav Bilgileri
 

Dersin Kodu
Adı

Ara Sınav
Tarihi, Saati

Özür Sınavı
Tarihi, Saati

Final Sınavı
Tarihi, Saati

Bütünleme
Tarihi, Saati

Mezuniyet
Tarihi, Saati

Ek Sınav I
Tarihi, Saati

Ek Sınav II
Tarihi, Saati

Tüm ÜSEC
kodlu dersler

17.04.2024
15.00

29.05.2024
15.00

05.06.2024
15.00

03.07.2024
15.00

11.07.2024
12.00

17.07.2024
12.00

24.07.2024
12.00

 

NOTLAR:

  1. Derslerin yürütücüleri, derslerin gün ve saatleri, yapılacak sınavların programları USEC Koordinatörlüğü tarafından belirlenir, Üniversite Yönetim Kuruluna önerilir. Kabul edilen görevlendirmeler ve programlar dönem başlamadan önce tüm akademik birimlere (fakültelere) gönderilir.
  2. Sınavlar, merkezi sistemle yapılacağından ilgili bölümlerin USEC kodlu derslerin sınavları kendi bölümleri tarafından yürütülecektir. Sınavların kurallara göre uygulanması, sınav mekânı planlama ve yeteri kadar gözetmen görevlendirmesi Bölüm Başkanlıklarının sorumluluğundadır.
  3. Sınavlar, belirlenen gün ve saatte öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimlerde ve yüz yüze yapılır. Dersi veren Öğretim Elemanı sorularını hazırlar ve sınavdan en az iki iş günü öncesinde kapalı olarak görevli olduğu birimin Bölüm Başkanlığına imzalı olarak teslim eder. Dersin yürütüldüğü İlgili akademik birimlerin sınav sorumluları, sınav evraklarını öğretim elemanının bağlı olduğu bölümden alır ve sınavı uyguladıktan sonra sınav evraklarını öğretim elemanının bölümüne, evrakları aldığı noktaya geri gönderir.
  4. Yüz yüze yürütülen USEC kodlu Beden Eğitimi türevli tüm derslerin sınavları, derslerin yürütüldüğü kapalı spor salonunda yapılır. Bu dersler için akademik birimlerin mekân ve görevlendirme yapmalarına gerek yoktur.

 

Prof.Dr. Cemil RAKICI
Rektör Yardımcısı
USEC Koordinatörü