aday öğrenci

Genel Bilgi

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.03.2013 tarihli kararıyla kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuzda Yönetim ve Organizasyon, Mülkiyet Koruma ve  Güvenlik ve  Bilgisayar Teknolojisi Bölümleri bulunmaktadır.  2015-2016 eğitim-öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında bulunan Lojistik Programı ile öğrenci alımına başlayan Meslek Yüksekokulumuz 10.10.2016 tarihi itibari ile kendi binasında eğitim öğretime başlamıştır.

Lojistik meslek dalı; ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna hatta imha veya arıza durumlarından dolayı geri dönüş aşamalarını da içine alacak kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Lojistik meslek elemanı; dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.

Lojistik Programının Amacı; bu programa katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.

Lojistik Programının Hedefleri;

 • Temel Lojistik kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan,
 • Lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları izleyen,  
 • Alanında edindiği bilgileri ilgili alanlardaki sorunları açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen,
 • Bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yapma yoluyla sorumluluk alabilen,
 • Özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen, bu sorunlar çerçevesinde çözümler üreten,
 • Ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen,
 • Düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, Etik değer bilgisine sahip, insan haklarını koruma ve geliştirme bilinci taşıyan lojistikçiler yetiştirmektir.

Bölümden mezun olmaya hak kazanarak mezun olan öğrenciler, eğitimleri esnasında stajlarını yapma olanaklarını da buldukları lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarda ara ve vasıflı eleman olarak iş hayatına kolaylıkla geçiş yaparak başlayabilmektedirler.

Programın eğitim dili Türkçedir.

İki yıl süren öğretim ve eğitimin,  İkinci yarıyılı sonunda ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda ?Staj? yapmak olanağı bulunmakta, bu şekilde mezun olmadan önce teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verilmektedir.

Temel değerleri çerçevesinde, dinamik eğitim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ders dışı zamanlarını daha etkin değerlendirebilmeleri için yüksekokulumuz bünyesinde basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır.  Her sene geleneksel olarak öğrencilerin de izleyici veya sporcu olarak katılabildiği futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Lojistik programına katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz
Lojistik programını tamamlayacak öğrenciler için çok geniş bir yelpazede istihdam olanakları vardır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının lojistik, dış ticaret, pazarlama, satın alma, taşımacılık (deniz, hava, kara taşımacılığı), filo yönetimi, depolama ve gümrükleme ile ilgili tüm birimlerde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilirler. Ayrıca; üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve çeşitli bölgesel ve uluslararası çalışma kurumlarında iş olanakları mevcuttur.

Akademisyenlerimiz
Yüksekokulumuz lojistik programının nitelikli ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olması programın en büyük avantajlarından biridir. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası yayın ve faaliyetler, programın güçlü yönlerindendir. Programın önemli özelliklerinden biri de çağdaş bir eğitim programının olması ve bu programın gelişen koşullara göre yenilenebilecek nitelikte olmasıdır. Derslerin endüstriyel sunumlar, vaka tartışmaları, grup ve proje çalışmaları ile desteklenerek, teori ile uygulama arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar somut bir biçimde öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.  Programda yer alan zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Seçmeli dersler program amaçları doğrultusunda disiplinler arası çalışmalara katkı yapabilecek şekilde planlanmıştır. 

Staj Programı

KTÜ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.
Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (kırk) iş günüdür. Staj yapacak öğrenciler bir staj döneminde (yaz dönemini kapsayan süre içerisinde) ara vermeden en az yirmi (20) iş günü ve en çok kırk (40) iş günü staj yapabilirler.
Staj programı ile birlikte öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı birçok kurum ve şirkette staj imkânı bulabilmektedir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Mezunlarımız her yıl ÖSYM tarafından yapılan DGS'ye girerek aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 • Lojistik Havacılık Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
  Lojistik Programı müfredatında, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası çalışma hayatlarında onlara destek olacak 'Mesleki Bilgisayar' dersi yer almaktadır. Bu dersin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yüksekokulumuz bünyesinde donanımlı bir bilgisayar laboratuvarımız mevcuttur.

 

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezunlar; lojistik, taşımacılık, hava kargo, depo/antrepo alanında hizmet veren firmalarda ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firma ve kurumların ilgili departmanlarında yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

 • Ürün ve Hizmet İşletmeleri Lojistik Birimleri
 • Lojistik Şirketler (3. Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcılar)
 • Taşıma İşleri Organizatörleri (Freight Forwarders)
 • Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal Taşımacılık Şirketleri
 • Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret Şirketlerinin Lojistik Birimleri
 • Lojistik Danışmanlık ve Eğitim Kuruluşları
 • Üniversite ve Araştırma Kurumlarının Lojistik Bölümleri
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Ulaştırma Bakanlığı, vb. Devlet Kurum ve Kuruluşları­nın ilgili Birimleri
 • İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinde
 • Lojistik Uygulama Birimleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • PTT
...

Cengizhan BOZDAĞ

Bocchide / Logistics Specialist

...

Bedirhan KARA

MNG Kargo / Operasyon Uzmanı

 


 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

Lojistik Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

62

212,77666

216,51072

62

202,94126

204,03901

62

253,58744

256,84002

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.