bölüm başkanının öğrencilere mesajı

Yönetim ve organizasyon, günümüz dünyasında büyük bir öneme sahiptir. İş dünyasında değişen koşullar, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, organizasyonların daha etkili bir şekilde yönetilmesini ve modern dünyaya adapte olmasını gerektiriyor. Bu bakımdan, sizlerin gelecekte liderler ve yöneticiler olarak büyük sorumluluklar üstlenmeniz gerekecek.

Bu bağlamda aşağıda ana başlıkları ile özetlenen konularda kendinizi geliştirmeniz elzemdir.

  1. Liderlik Yetenekleri: Liderlik, organizasyonların başarısı için kritik bir faktördür. Liderlik, insanlara ilham vererek, onları motive ederek doğru yönlendirmeyi gerektirir. Lider olabilmek için empati, iletişim ve karar verme yeteneklerinizi geliştirmeniz önemlidir.
  2. Değişime Adaptasyon: İş dünyası sürekli değişiyor. Yeni teknolojiler, çetin rekabet koşulları ve hızla değişerek giderek artan müşteri beklentileri organizasyonların söz konusu gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmasını gerektiriyor. Değişime uyum sağlama yeteneği, organizasyonların sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.
  3. İşbirliği ve Ekip Çalışması: Başarılı organizasyonlar, farklı yeteneklere sahip insanların bir araya gelip işbirliği yapabildiği yerlerdir. İşbirliği ve ekip çalışması, bölümünüzde ve iş dünyasında başarılı olmanız için gereklidir.
  4. Sürdürülebilirlik ve Etik: İş dünyasında kâr belirli bir sürecin sonunda elde edilir ve kâra ulaşabilmek için sürdürülebilirlik ve etik değerler çerçevesinde hareket etmek önemlidir. Organizasyonlar, topluma ve çevreye saygılı bir şekilde faaliyet göstermelidir.
  5. Kariyer Gelişimi: Sürekli öğrenmeye ve kişisel gelişime önem verin. Kendinizi sürekli olarak yenileyin ve yeni beceriler kazanmaya çalışın. Bu, kariyerinizde başarılı olmanız için hayati öneme sahiptir.

Son olarak, sizi geleceğin liderleri olarak görüyor ve sizden büyük başarılar bekliyoruz. Bu bölümde edindiğiniz bilgi ve becerileri, iş dünyasında farkınızı göstermek, sorunları çözmek ve yeni fikirler geliştirmek için kullanmanızı umuyoruz.

Hepinize başarılar dilerim.

 

Öğr. Gör. Dr. Damla EKER
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı