tasarım bölümü

   Günümüzde teorik ve pratik bilgiyi görsel bir sistem içinde sunan ve soruna, yapacağı tasarım ile çözüm getiren tasarımcılar yetiştirmek önem kazanmaktadır. Bunun için tasarım kurallarını uygulayıp yorumlayabilen, değişik kültürel ortamlarda çalışabilen gerek ulusal gerekse uluslararası tasarım bilgisine sahip tasarımcılar günümüzde önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

   O nedenle Tasarım Bölümü’nün amacı, grafik tasarımı ve iç mekân tasarımı alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim öğrenciler yetiştirmenin yanında, teorik ve kuramsal dersler ile desteklenen ders programları ile sadece teknik eleman değil profesyonellik yolunda gerekli temel alt yapıya sahip bireyler yetiştirmektir.