staj

BYS Staj Başvurusu Süreci

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin staj yaptıkları süre boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ve GSS primleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için staj evraklarının staj başlama tarihinden  20 gün öncesine kadar KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) Staj Modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Staj başvuruları ve stajla ilgili diğer tüm süreçler KTÜ BYS Staj Yönetim Sistemi üzerinden on-line olarak yürütülmektedir.

Sigorta girişinizin üniversite tarafından yapıldığına dair staj yaptığınız kurum sizden 4a SGK İşe Giriş Bildirgesini (sigorta giriş belgesi) isteyecektir. Aşağıdaki link yardımıyla bu belgenizi e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

Stajla ilgili diğer hususlar için KTÜ Uygulamalı Eğitimler Ana Yönergesini, ayrıca Fakülte ve Bölümünüzün Staj Yönergelerini incelemeniz faydalı olacaktır.

*  Staj Başvuru Formu
* SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu