kısmi zamanlı çalışma

Öğrencilerin Seçimi

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı; üniversitemiz bünyesinde ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimize bütçe imkânları ölçüsünde kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlamaktadır. Bu kapsamda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili duyurular Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında duyurulur.

Yayınlanan iş ilanlarındaki birimlere öğrencilerimiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasındaki başvuru formunu (form 1) doldurarak başvurur. Üniversitemizde çalıştırılacak kısmi zamanlı öğrenciler, KTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesinin 6. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadıkları, maddi durumları, çalıştırılacakları işe uygunlukları gibi hususlar yönünden çalıştırılacağı birimde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek belirlenir ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir. Kısmi zamanlı olarak çalışmaya başlayacakların listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında duyurulur.

İdari ve Mali Hükümler

Çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saattir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 2023 yılı için 44,48 TL’dir. Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir. Bu öğrencilerin sigortalılık ve sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Kısmi zamanlı öğrencilere ödemeler, birimlerden aylık olarak gelecek Aylık Puantaj Cetveline (form 2) göre Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapılır. Öğrencilerin işten ayrılmaları halinde; öğrencinin çalıştığı birim tarafından 2 gün içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenen Belgeler

Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin aşağıdaki listede yer alan evrakları eksiksiz olarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tahakkuk Birimine vermeleri ve sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

Belgeler:

1. TC Kimlik Kartı
2. Öğrenci Belgesi
3. Aile bildirim formu
4. E-Devletten Alınacak SPAS Müstahaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Belgesi) 
5. Disiplin Cezası Alınmadığına İlişkin Belge

Not: Ziraat Bankası Üniversite Şubesinden alınmış IBAN numarası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tahakkuk Birimine verilecektir.

Formlar: 

1. Başvuru formu
2. Aylık Puantaj Cetveli
3. Kısmi Zamanlı Öğrenci İzin Formu

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (16.02.2021)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi

2023-2024 Yılı GüzDönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Takvimi

2023-2024 Yılı Bahar Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Takvimi

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yönergemiz ile ilgili memnuniyet anketini doldurmak için tıklayınız.