kurumsal kimlik rehberi

“Karadeniz Teknik Üniversitesi Kurumsal Kimlik Rehberi” KTÜ’nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun olarak aşağıda belirtilen ilkeler ve adımlarla hazırlanmıştır:

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Ambleminin tasarımı 1968 yılına kadar uzanmaktadır. Bu amblem insan, bilim ve bunları bir araya getiren evren kavramlarını içermektedir. Yıllar içerisinde amblem çeşitli aşamalardan geçerek çevresine üniversite adının ve kuruluş tarihinin yer aldığı yazılarla birlikte bir kaşe logoya dönüşmüştür. Kurumsal Kimlik Çalışması kapsamında gerçekleştirilen arşiv çalışmasında amblemin orijinal çizimlerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle kurumsal kimlik çalışmasında amblemin anlamsal özüne sadık kalınarak, geometrik olarak iyileştirilmesi hedeflenmiştir. İnsanların görsel hafızalarında yerleşmiş olan KTÜ amblemi algısını zedelemeyecek fakat görüldüğünde daha rahat algılanabilmesini sağlayacak bir tasarım iyileştirilmesi tercih edilmiştir. Minimal dokunuşlar ile KTÜ amblemi sadeleştirilmiş ve dengelenmiştir.
  • Mevcut kaşe logonun ana logo olarak kullanımının yerine üniversite amblemi ile kısaltmasının bir arada kullanıldığı, kurumsal kimliği temsil edebilecek yeni bir logo tasarlanmıştır. Burada kuruluş tarihine de yer verilmiştir. Bu tasarımdan hareketle logo ailesi oluşturulmuş ve hangi logonun nerede kullanılacağı tanımlanmıştır.

  • Kurumsal kimlikle uyumlu ana yazı karakteri ve yardımcı yazı karakterleri belirlenmiştir. Üniversite kurumsal kimliğini yansıtacak yazı karakterlerinin amblemin yalın geometrisi ile uyumlu olması hedeflenmiştir.

  • Birimlerin ve alt birimlerin ifade edilebilmesi için üniversitemiz organizasyon şemasına göre birim gruplamaları esas alınarak bunlara renkler ve birim kısaltmaları atanmış, kimliğin temel esaslarını oluşturan kısım tamamlanmıştır.

  • Yeni logo, renkler, kısaltmalar ve bunların bir araya geliş şekilleri üzerinden tüm antetli kağıtlar, basılı materyaller, dijital dokümanlar ve tasarımlar oluşturulmuştur.

  • İnternet sayfaları, promosyon ürünleri, dış ve iç mekân yönlendirmeleri ve mobilya tasarımlarına ait çalışma süreci devam etmektedir. Kısa süre içerisinde aşamalı olarak kullanıma sunulacaktır. 

Kurumsal kimlik çalışması çerçevesinde oluşturulan bu rehber ile tüm iletişim organlarında KTÜ’nün kurumsal kimliğinin güncel, etkili ve tutarlı bir şekilde yaşatılması sağlanacaktır.


Kurumsal Kimlik Tasarım Ekibi
Doç. Dr. Serbülent Vural    (Rektör Danışmanı / Proje Üretim Merkezi Sorumlusu)
Arş. Gör. Barış Çağlar     (Öğretim Elemanı / KTÜ Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü)
Öğr. Gör. Belgin İpek    (Grafik Tasarımcı / KTÜ Rektörlüğü)

Öneri ve görüşleriniz için kik@ktu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.