misyon ve vizyon

Misyonumuz

Kurumsal İletişim Koordinatörlü’nün misyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kurumsal kültürüne bağlı olarak; kurumsal itibar yönetimi süreçlerini yürütmek, tüm iletişim faaliyetlerini kurum kültürü ve değerlerine uygun hale getirmek ve yaygınlık kazanmasına öncülük etmektir. Üniversitemizin basında ve kamuoyunda doğru ifade edilmesinde, ortaya çıkan ürün ve aksiyonların görünür olmasına, toplumla bütünleşmesine ve marka değerinin güçlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün vizyonu, üniversitemizin hedefleri ve değerleri doğrultusunda tüm paydaşlarıyla beraber sürdürülebilir bir bilgi akışı ile çok yönlü ilişkiler geliştirmek; iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle kurumun her alanda etkin ve etkili temsil etmektir.  Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde en çok tanınan, en çok tercih edilen lider üniversitelerden biri olmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz

Kurumsal Aidiyet

Kalite Odaklılık

Saydamlık ve Katılımcılık

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Evrensel ve Yerel Değerlere Saygı