duyurular

28

Şubat

Deneme Erişimi : EBSCOhost Veritabanları

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

EBSCOhost Veritabanları

Art & Architecture Source

— Mimarlık, iç mimarlık, tasarım, çevre tasarımı, kentsel tasarım,
— Peyzaj mimarisi gibi alanlardaki araştırmalar için özel olarak hazırlanmış,
— Tam metin veritabanıdır,

* İç mimarlık, Mimarlık ve Mimarlık Tarihi, Peyzaj Mimarlığı, Arkeoloji,
* Endüstriyel Tasarım, Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat, Grafik Tasarım, Ve ilgili diğer tüm alanlarda,

~ 200’e yakın tam metin kitap,
~ 400’e yakın aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,
~ 250'den fazla aktif, açık erişim olmayan hakemli tam metin dergi,
~ Picture Desk ve diğer kaynaklardan sağlanan ve 63.000'den fazla görsel içeren koleksiyon,
~ Kapsamı 1914’e kadar uzanan, arşiv niteliğinde içeriğe sahiptir,

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu

CINAHL Ultimate

> Hemşirelik, ebelik ve destek, sağlık bilimleri literatürü için hazırlanan tam metin veritabanıdır,

• 50'den Fazla Hemşirelik Uzmanlığı, Diyabet, Beslenme, Obezite,
• İş ve Uğraşı Terapisi, Onkoloji, Pediatri, Konuşma ve Dil Patolojisi konularında,

— 3.700'den fazla aktif indekslenen dergi,
— 925 aktif tam metin, açık erişim olmayan dergi,
— 1962 yılına kadar uzanan tam metin içeriği ve 1937 yılına kadar uzanan indeksleme,
— Hastalıklar ve durumlar için 169 hızlı ders, 133 kanıta dayalı bakım sayfası,
— 170 sürekli eğitim modülü, 254 araştırma aracı yer almaktadır

Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cul

MEDLINE Ultimate

* Biyomedikal mühendisliği, Biyotıp, Genetik ve genomik, Sağlık politikası geliştirme,
* Histoloji, İmmünoloji, Nöroloji, Patoloji, Farmakoloji, Klinik öncesi bilimler,
* Halk sağlığı, Toksikoloji, Viroloji, Ve diğer tıp alanlarında,

~ 1.650 aktif tam metin dergi,
~ 5.200'den fazla indeksli dergi,
~ 1880'e kadar uzanan tam metin kapsamı yer alan veritabanıdır

Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mdl

EconLit with Full Text

> Ekonomi alanında dünyaca ünlü bir dernek olan American Economy Association dergilerine tam metin erişim sunar,
> Annals of Economics & Finance, Journal of Economic Integration, Revue d’Economie Financière,
> American Economic Review, Journal of Economic Literature dergilerini de içerir,

• Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye,
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ve ilgili diğer tüm alanlarda,

— 345’ten fazla aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,
— 340+ aktif hakemli, açık erişim olmayan tam metin dergi,
— 100+ aktif hakemli, gecikmesiz ve açık erişim olmayan tam metin dergi,
— Web of Science veya Scopus içerisinde indekslenen 290+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,
— The Handbook of World Trade de dahil olmak üzere 15 tam metin kitap,
— EconLit’te indekslenen tüm kayıtlar

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh

Historical Abstracts with Full Text

* Dünya tarihi, Askeri tarih, Eğitim tarihi, Dinler tarihi, Ekonomi tarihi,
* Asya tarihi, Afrika tarihi, Avrupa tarihi, Siyaset tarihi, Hukuk tarihi konularında,

~ 140 tam metin kitap, 380’den fazla aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,
~ 1.750’den fazla dergi için özet ve indeks bilgileri, 500’den fazla dergi için taranabilir atıflar

Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=30h

MLA International Bibliography with Full Text

> Modern Language Association (MLA) tarafından üretilmiş olup, kapsamı 1920’lere kadar uzanmaktadır,
> Yüksek kaliteli tam metin dergilerin yanı sıra milyonlarca atıf içermektedir,
> MLA International Bibliography'deki en çok kullanılan dergilerin birçoğunu tam metin olarak sunmakta olup,
> 50'den fazla ülkede yayımlanan dergilere erişim sağlamaktadır,

İçerik:

• 1.170+ tam metin dergi
• 885+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi
• 700+ aktif, hakemli ve açık erişim olmayan tam metin dergi
• 370+ aktif, hakemli, gecikmesiz ve açık erişim olmayan tam metin dergi
• 70'ten fazla dilde bilimsel yayınları içeren uluslararası kapsam
• MLA kadrosu ve katkıda bulunan akademisyenler tarafından uzman indeksleme
• İndekslenen 25.000'den fazla dergi ve kitap serisine yapılan atıflar
• 20. yüzyılın başlarından itibaren bilimsel kayıtları belgeleyen 3 milyon ayrıntılı bibliyografik kayıt
MLA Thesaurus ve MLA Directory of Periodicals
• Kapsamlı bir öğretim kaynakları paketi

Konular:

— Edebi teori ve eleştiri
— Dil ve Edebiyat
— Dramatik sanatlar (film, televizyon, video, tiyatro, radyo ve opera)
— Folklor
— Dil bilimi
— Retorik ve kompozisyon
— Basın ve yayın tarihi
— Ve daha fazlası

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mlf

Literary Reference Center Plus

* Çeşitli dönemlerden ve edebi disiplinlerden binlerce yazar ve onlara ait eserler hakkında eşsiz bir içerik sunar,
* Binlerce tam metin şiir, kısa hikaye, özet, eleştirel denemeler, edebiyat dergileri, referans kitapları ile,
* Yazar biyografileri, ayrıca ders planları ve çalışma rehberleri içerir,

İçerik:

~ 690’dan fazla tam metin edebi dergi
~ 1,1 milyondan fazla kitap incelemesi
~ Edebi eleştiri ile ilgili 86.000’den fazla makale
~ 240.000’den fazla yazar biyografisi
~ 8.000’den fazla klasik roman
~ 170.000’den fazla şiir
~ 38.000’den fazla kısa hikâye
~ 13.000’den fazla yazar röportajı
~ 2.900’den fazla tam metin referans kitabı
~ 36.000’den fazla kısa özet
~ 190’dan fazla Critical Insights sayısı

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lkh

Sociology Source Ultimate

> Sosyoloji ve ilgili tüm diğer alanlarda,
> Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Okyanusya, Avrupa ve Latin Amerika kaynaklı yüzlerce uluslararası tam metin dergi içerir,

İçerik:

• 710+ aktif açık erişim olmayan tam metin dergi,
• 670+ aktif hakemli, açık erişim olmayan tam metin dergi,
• 335+ aktif hakemli, gecikmesiz ve açık erişim olmayan tam metin dergi,
• Web of Science veya Scopus içerisinde indekslenen 440+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,
• Önde gelen sağlayıcılardan 2.700+ video

Öne Çıkan Konular:

— Aile sosyolojisi
— Antropoloji
— Cinsiyet çalışmaları
— Demografi
— Eğitim sosyolojisi
— Etnisite ve kimlik
— Kriminoloji
— Kurumsal davranış
— Madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar
— Siyaset sosyolojisi
— Sosyal gelişim
— Sosyal hizmet
— Sosyal psikoloji
— Sosyal teori
— Sosyoloji tarihi
— Sosyal yapı
— Toplumsal yapı
— Uygulamalı sosyoloji

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Erişim Adresi : https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sxi

Erişim Süresi : 1 Mayıs 2024 tarihine kadar