duyurular

10

Ekim

Deneme Erişimi : PROQUEST CENTRAL Veritabanı

Kütüphane

PROQUEST CENTRAL

> İşletme, sağlık ve tıp, sosyal bilimler, sanat,

> Beşeri bilimler, din, eğitim, bilim ve teknoloji dahil olmak üzere,

> Tüm ana konu başlıklarına yönelik 47 adet veritabanına erişim sağlar,

• İçeriğinde 25.000 dergi, ticari ve profesyonel başlık, gazete, dergi, tez, çalışma makalesi, vaka çalışmaları,

• Piyasa raporları (Pazar araştırma raporları, hammadde raporları, şirket raporları) yer almaktadır,

Kapsadığı Veritabanları

1.  ABI/INFORM Collection

2.  Accounting, Tax & Banking Collection

3.  Advanced Technologies & Aerospace Database

4.  Agriculture Science Database

5.  Arts & Humanities Database

6.  Asian & European Business Collection

7.  Australia & New Zealand Database

8.  Biological Science Database

9.  Business Market Research Collection

10. Canadian Business & Current Affairs Database

11. Canadian Newsstream

12. Career & Technical Education Database

13. Computer Science Database

14. Consumer Health Database

15. Continental Europe Database

16. Criminal Justice Database

17. Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database

18. East & South Asia Database

19. East Europe, Central Europe Database

20. Education Database

21. Engineering Database

22. Environmental Science Database

23. Global Breaking Newswires

24. Health & Medical Collection

25. Healthcare Administration Database

26. India Database

27. International Newsstream

28. Latin America & Iberia Database

29. Library Science Database

30. Linguistics Database

31. Materials Science Database

32. Middle East & Africa Database

33. Military Database

34. Nursing & Allied Health Database

35. Political Science Database

36. Psychology Database

37. Public Health Database

38. Publicly Available Content Database

39. Religion Database

40. Research Library

41. Science Database

42. Social Science Database

43. Sociology Database

44. Telecommunications Database

45. Turkey Database

46. U.S. Newsstream

47. UK & Ireland Database

Erişim Adresi : https://www.proquest.com/central/index?accountid=7412

Erişim Süresi : 3 Aralık 2023 tarihine kadar