duyurular

21

Eylül

InCites Veritabanı Aboneliği, 2023

Kütüphane

InCites Bencmarking & Analytics

Journal Citation Reports

Essential Science Indicators

Veritabanlarına yeni abonelik gerçekleştirilmiş olup kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır,

— Incites veri tabanını kullanabilmek için kayıt olmanız gerekmektedir,

— Web of Science kaydınız varsa kullanıcı adı-şifreniz ile giriş yapabilirsiniz,

— Kaydınız yoksa “Register” a tıklayarak kayıt olabilirsiniz

InCites Benchmarking & Analytics

• Kurumsal verimlilik analizi, işbirliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme,

• Analyze institutional productivity, monitor collaboration activity, identify influential researchers, showcase strengths, and discover areas of opportunity

http://incites.clarivate.com

Journal Citation Reports

~ Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar,

~ Journal performance metrics offer a systematic, objective means to critically evaluate the world's leading journals

http://jcr.clarivate.com

Essential Science Indicators

* Yüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri belirleyin - bununla birlikte gelecekteki çalışmaları etkileyebilecek yeni araştırma alanları,

* Determine influential individuals, institutions, papers, publications, and countries in hundreds of disciplines - as well as emerging research areas that could impact future work

https://esi.clarivate.com