aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu 1996 yılında kurulmuştur. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Teknolojisi Programı Ön lisans eğitimi 1997-1998 Eğitim/Öğretim yılında eğitime başlanmıştır. Biyokimya programı ise ön lisans eğitimine 2014-2015 Eğitim/Öğretim yılında başlanmıştır. Biyokimya programı Türkiye de alanında eğitim öğretime başlayan ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Bu özelliği ile daha sonra açılan Biyokimya programlarına da öncülük etmiştir.  Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü tam zamanlı 1.öğretim olarak, dört Profesör, iki Doçent, iki Dr. Öğretim Üyesi ve bir Dr. Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam dokuz öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksekokulun fiziki ve beşeri imkânlarından birlikte faydalanılmaktadır.

Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları (proje, kısa sınav, ödev, laboratuvar ve benzeri veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve  için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Laboratuvar Teknolojisi Programının temel amacı; araştırmacı, üretmeyi seven, öz güven sahibi, etik kurallarına uyan, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmektir. Laboratuvar Teknolojisi programı; laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Laboratuvar Teknolojisi programı öğrencileri, bölümüyle ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri özümseyebilen, yeni ürün geliştirme, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar olarak mezun olacaklardır.

Laboratuvar Teknolojisi programını bitiren öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.

Biyokimya Programı

Biyolojik bilimler ve biyoteknoloji çağı olarak da kabul edilen 21. yüzyıl, genç insanlar için bu yönde çalışmayı teşvik edecek çok fazla çalışma alanı sunmasına rağmen bu alanda eğitim verecek seviyede önlisans seviyesinde çok fazla seçenek sunmamaktadır. Özellikle iş olanaklarının biyokimya, biyoteknoloji ve gen teknolojilerinde gözlenen gelişmelere paralel olarak Vizyon 2023 planında belirtilen hedeflere ulaşmada, nitelikli ara insan gücüne önemli derecede ihtiyaç duyulacaktır. Bu anlamda biyokimya önlisans programı bahsi geçen konular ile ilgili öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmasının yanında iş piyasasının da ihtiyaç duyduğu bu anlamda nitelikli iş gücünü de hazırlamaktadır.

Başta tıp olmak üzere yaşam bilimlerinde fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri, beslenme ve çevre gibi temel alanlarda etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleriyle donatılmış, alanında yetkin ?Biyokimya Teknikeri? yetiştirilmesi bu programın temel amacını oluşturmaktadır.

Programdan mezun olma yeterliliğine sahip olanlar, üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği kalite kontrol analizlerinde ilgili testleri yapabilecek beceri ve yeteneklerle donatılırlar.

Akademisyenlerimiz

Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP ve TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler.

Staj Programı

KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü önlisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde, öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve laboratuvar uygulamalarında edinmiş oldukları becerileri ve deneyimlerini geliştirerek, görev yapacakları iş yerlerinde sorumluluklarını, iş ve üretim süreçlerini yeni teknolojileri tanımalarını sağlayacak mesleki yetkinliklerine katkı sağlayacak şekilde, pratik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur.

Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (pratik çalışma) süresi 40 (20+20) iş günüdür. 

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü öğrencilerin staj yapabilecekleri kamu ve özel kurum/kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır;

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen;

a)Tarım ve Orman Bakanlığı?nın laboratuvar kısımları

b)Devlet Su İşleri

c)Tarımsal Araştırma Enstitüleri

d)Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Tarım Bakanlığına bağlı diğer laboratuvarları

e)Atık Su Arıtma Tesisleri

f)Zirai Mücadele Enstitüleri

g)Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar

h)Her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten akredite olan ya da olmayan fabrikalar/laboratuvarlar

i)Belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar

j)Üniversitelerin ilgili bölüm laboratuvarları

k)Yem fabrika laboratuvarları

l)Kamu ve Özel Hastaneler* vb. yerlerde yapılabilir.

*(Kamu ve özel hastanelerde en fazla 20 gün staj yapılabilir.)

Biyokimya Programı

Bölüm Staj Komisyonu tarafından uygun görülen ve kimyasal, biyokimyasal, mikrobiyolojik, toksikolojik vb. analizlerin en az birinin yapıldığı sağlık, biyoteknoloji, ilaç, kozmetik laboratuvarları ile çevre araştırma merkezleri gibi özel ve kamu sektöründeki laboratuvarlarda yapılabilir. Bunlar;

a)Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

b)Kamu ve Özel Hastaneler

c)Özel Klinikler

d)Patoloji ve Biyokimya Laboratuvarları olabilir.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri

Laboratuvar Teknolojisi programına ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Biyokimya programına ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

LABORATUVAR VE UYGULAMA

Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, cam malzeme, kimyasal materyal ve cihaz bakımından oldukça donanımlı 50?şer kişilik kapasiteli 2 adet laboratuvarla hizmet vermektedir.

Laboratuvar Teknolojisi Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

 

Mezunlarımız ve İstihdam

MEZUNLARIMIZ VE İSTİHDAM

Laboratuvar Teknolojisi Programı

Laboratuvar Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında ve Bakanlığın laboratuvar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuvarları, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabileceklerdir. Ayrıca ÖSYM nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek Lisans programına kayıt olmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerden muaf olacaktırlar.

Laboratuvar Teknolojisi Programı DGS ile girilebilecek lisans programları; Biyomühendislik, Hemşirelik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyoloji

Biyokimya Programı

Biyokimya programından mezun olan öğrenciler Temel tıbbi bilimler laboratuvarı, İlaç Ar-Ge laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Çevre Laboratuvarı, Kozmetik Ar-Ge laboratuvarları gibi işletmelerde çalışabilirler.

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabileceklerdir. Ayrıca ÖSYM nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek Lisans programına kayıt olmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerden muaf olacaktırlar.

Biyokimya programı DGS ile girilebilecek lisans programları; Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimyai Biyoloji, Kimya.

Karadeniz Teknik Üniversitesi "Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü" web sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

 

Taban Puanı

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

YÖK ATLAS BÖLÜM BİLGİSİ

Laboratuvar Teknolojisi programı ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız.

Biyokimya programı ile programı ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız