Çocuk Acil

Pediatrik temel ve ileri yaşam desteği eğitim programları, çocuklarda yaşamı tehdit eden durumlar ve kritik hasta çocuğun yönetiminde yer alan yetkinliklerin kazanılabileceği, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık profesyonellerine hizmet veren bir birimdir.