tarıhçe

TARİHÇE

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simulasyon Merkezi, Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı olarak Üniversitemiz Senatosunun 21.07.2017 tarih ve 282 sayılı toplantısında alınan karar ile kurulmuştur. 29.12.2017 tarih ve 286 sayılı Senato kararı ile hali hazırda yürürlükte olan Merkez Yönergesi onaylanmıştır. İlk Merkez Müdürümüz Doç. Dr. Özgür TATLI, 01.04.2020 tarihinde atanarak görevine başlamıştır. Sonrasında Doç. Dr. Ahmet Kağan ÖZKAYA 17.10.2022 tarihinde atanmış olup, halen görevine devam etmektedir.  

KTÜ İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezinin kuruluşu ilk olarak Acil Servis ve Yoğun Bakımlar binasının planlama aşaması olan 2010 yılına dayanır. Acil Servis ve Yoğun Bakımlar binasının yapımı tamamlanınca yaklaşık 300m2 lik bir alan Tıbbi Simülasyon Merkezi olarak tasarlanmıştır. 2017-2018 yıllarında Tıp Fakültesi Dekanlığı ve KTÜ Rektörlüğü Merkezimizin faaliyete geçirilmesi için gerekli atılımlara başlamış ve bu amaçla merkezin iç donanımı ve mimari revizyonu için gerekli kaynaklar DOKAP ve Üniversitemiz bütçesinden karşılanmıştır.

Yapılan revizyon ile merkez 1200m2 lik bir alanı kapsayacak hale gelmiştir. Halen yurt içi ve yurt dışından gelen eğiticiler, Tıbbi Simülasyon Merkezindeki eğitim faaliyetini yürüterek gerekli eğtici alt yapısı oluşturulmuş ve eğitimlerine başlamıştır.