fiziki yapı

Merkezimiz 1200 m2 lik bir alan içerisine kurulmuştur. Merkezimiz, 6 adet simülasyon (Cerrahi Simülasyon, Çocuk Acil, Yenidoğan, Kadın Doğum, Yoğun Bakım ve Acil Servis) odası ve bunlara ait 5 adet kontrol odası, 1 adet Klinik Beceri Geliştirme Laboratuvarı, kapasitesi 15+15 kişi olan 2 adet Değerlendirme Odası (Debrifing Room), Kapasitesi 54+54 kişi olan 2 adet Toplantı Salonu (Meeting Hall), 1 adet Standardize Hasta Hazırlık Odası, 1 adet Kadın ve 1 adet Erkek Soyunma Odası, 1 adet 30 kişilik Kafeterya, 1 adet Sistem Odası, 1 adet Temizlik Odası, 2 adet Depo, Teknik Personel ve Müdür odalarından oluşmaktadır.