misyon-vizyon

MİSYONUMUZ
Yurtiçi ve yurtdışı bölgesel bir merkez konumunda olan merkezimizde eğitim ve değerlendirmede klinik simülasyon ve uygulamalı eğitim modelleri kullanarak hasta güvenliği ve sağlık eğitimi kalitesinin artırılması.

 

Mezuniyet öncesi dönemde:

  • Mesleki  hayatta karşılaşacakları semptom, hastalık ve kriz durumlarını gerçeğe yakın ortamlarda simüle etmek.
  • Deneysel ve problem merkezli eğitimlerle öğrencilerin duyusal ve psikomotor becerilerini  üst düzeye taşımak.
  • Multidisipliner  çalışma ortamları yaratarak ekip çalışması bilinci oluşturmak.

Mezuniyet sonrası dönemde:

  • Katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek konusunda farkındalık kazandırmak.
  • Katılımcılara mesleki bilgi ve becerileri konusunda farkındalık oluşturmak.
  • Acil hastalara yaklaşımda standardizasyon sağlamak.
  • Mesleki malpraktis riskini en aza indirmek.
  • Multidisipliner çalışma ortamları oluşturarak iletişim becerilerini
  • Multidisipliner çalışma ortamları oluşturarak  ekip çalışması bilincini geliştirmek.
  • Nadir karşılaşılan durumlara yönelik davranış modeli oluşturmak.

 

VİZYONUMUZ

Tüm bölgeye hitap eden tıp ve diğer sağlık meslek gruplarının eğitiminde medikal simülasyon standartlarını belirlemede  öncü ve inovatif eğitim merkezi olmak