Ali Adem Bahar-yüksek lisans

Öğrenci

Ali Adem BAHAR

Tez Başlığı

Oberea linearis’in Bakteriyal Florasının ve Mikrobiyal Mücadele Ajanlarının Araştırılması

Tarih

2006

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ