Ali Sevım-doktora tez

Öğrenci

Ali SEVİM

Tez Başlığı

Doğu Karadeniz Bölgesinden Entomopatojen Mantarların İzolasyonu ve Karakterizasyonu ve Virülanslarının Belirlenmesi

Mezuniyet Yılı

2010

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ