Aysun Adigüzel-yüksek lisans

Öğrenci

Aysun ADIGÜZEL

Tez Başlığı

Bazı Entomopatojenik Bakterilerin Vejetatif İnsektisidal Protein (Vip) Gen İçeriklerinin ve İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi

Tarih

2017

Danışman

Prof. Dr. Kazım SEZEN