Dönüş Gençer-doktora tez

Öğrenci

Dönüş GENÇER

Tez Başlığı

Malacosoma neustria nükleopolihedrovirüs (Manenpv-T2)'ün Genom Organizasyonu ve AC145 Proteinlerinin Oral Enfektivite Proteinleriyle Etkileşimleri

Mezuniyet Yılı

2018

Danışman

Prof. Dr. İsmail DEMİR