Dönüş Toy-yüksek lisans

Öğrenci

Dönüş TOY

Tez Başlığı

Cydia pomonella granulozis virüs (CpGV)'ün Cydia molesta'da Transkripsiyonal Analizi

Tarih

2013

Danışman

Doç Dr. İsmail DEMİR