Elif Tanyelı Esmer-yüksek lisans

Öğrenci

Elif TANYELİ ESMER

Tez Başlığı

Dendroctonus micans’tan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu Karakterizasyonu ve Mikrobiyal Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması

Tarih

2011

Danışman

Doç Dr. İsmail DEMİR