Emine Aras-yüksek lisans

Öğrenci

Emine ARAS

Tez Başlığı

Nosema Lymantriae Enfeksiyonunun İzlenmesi ve Sıcaklığın Lymantria dispar’ın Gelişimine ve Nosema Lymantriae İle Enfeksiyonuna Etkisinin Belirlenmesi

Tarih

2011

Danışman

Doç. Dr. Kazım SEZEN