Emine Eryüzlü-yüksek lisans

Öğrenci

Emine ERYÜZLÜ

Tez Başlığı

Malacosoma neustria Orjinli Bacillus thuringiensis’e Ait Cry2ab Geninin Karakterizasyonu, Ekspresyonu ve İnsektisidal Aktivitesinin Araştırılması

Tarih

2010

Danışman

Doç.Dr. İsmail DEMİR