Emine Özşahın-doktora tez

Öğrenci

Emine ÖZŞAHİN

Tez Başlığı

Chılo Iridescent Virüs’e Ait Yapısal Proteinler Arasındaki Moleküler Etkileşimler

Mezuniyet Yılı

2015

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ