Emine Sönmez-yüksek lisans

Öğrenci

Emine SÖNMEZ

Tez Başlığı

Gryllotalpa gryllotalpa'dan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu ve Karakterizasyonu

Tarih

2012

Danışman

Doç Dr. İsmail DEMİR