Hüseyin Yilmaz-yüksek lisans

Öğrenci

Hüseyin YILMAZ

Tez Başlığı

Dendroctonus micans’ın Bakteriyal Florası ve Mikrobiyal Mücadele Ajanlarının Araştırılması

Tarih

2004

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ