İkbal Agah İnce-doktora tez

Öğrenci

İkbal Agah İNCE

Tez Başlığı

Chilo iridescent Virüs Muhtemel Apoptosis İnhibitör Genlerinin Araştırılması ve Fonksiyonel Analizi

Mezuniyet Yılı

7/12/2007

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ