İsmail Demır-doktora tez

Öğrenci

İsmail DEMİR

Tez Başlığı

Hyphantria cunea nükleopolihedrovirüs'ünün Spodoptera frugiperda ve Lymantria dispar hücre kültürlerinde replikasyonunun karşılaştırılması

Mezuniyet Yılı

2004

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ