Lida Mohammad Gholizad-doktora tez

Öğrenci

Lida Mohammad GHOLIZAD

Tez Başlığı

Lobesia botrana'nın Bakteriyal Florasının ve Viral Patojenlerinin Belirlemesi ve Etkili Bir Mikrobial Mücadele Materyalinin Araştırılması

Mezuniyet Yılı

2014

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ