Mustafa Yaman-doktora tez

Öğrenci

Mustafa YAMAN

Tez Başlığı

Malacosoma neustria (Lepidoptera: Lasiocampidae)’dan virus izolasyonu, karakterizasyonu ve mikrobiyal mücadelede kullanılma potansiyeli

Mezuniyet Yılı

2003

Danışman

Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ