Nurten Gürel-yüksek lisans

Öğrenci

Nurten GÜREL

Tez Başlığı

Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ün Malacosoma disstira Hücre Kültüründe In vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumunun Araştırılması

Tarih

2008

Danışman

Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR